Tuesday, September 20, 2011

Time to Pay

sila jelaskan hutang !!

RM 15 x 6 = RM 90 yuran kelas tambahan

RM 16 modul

RM 10 foto

RM5 percubaan item berfokus 2

* jangan larikan diri bersama hutang , jelaskan dengan segera - bayar kepada Guru Kelas sebelum 30/9/2011

Sekian , terima kasih.